ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade A เฉลี่ยจาก 221 คน
  • คุณภาพของสินค้า8.45
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง8.14
  • การบริการ/อัธยาศัย8.46
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน8.47

รางวัลที่ได้รับ

8 ยอดขาย Lv 8/9
5 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 5/9
8 จำนวนลูกค้า Lv 8/9